VỀTRAX

logo-blue

TỐI ƯU HÓA

ĐỐI TƯỢNG THẤY BẢNG

TRAX là một công ty công nghệ quảng cáo độc lập với tầm nhìn thay đổi cách QCNT được mua và bán trên toàn cầu.

 

Nền tảng đám mây của chúng tôi kết nối người mua và người bán để đơn giản hóa các giao dịch bảng QCNT và thúc đẩy sự tính nhiệm và tính minh bạch trong ngành.

 

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy tăng trưởng trong ngành bằng cách cung cấp các nhà tiếp thị sự tự tin để đầu tư vào QCNT thông qua phân tích dữ liệu tiên tiến và nền tảng công nghệ thông minh.

about-trax

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG