foragency

Hệ thống TRAX chinh phục tính phức tạp và đẩy nhanh kết quả chiến dịch đột phá bằng các giải pháp dựa trên dữ liệu mở rộng, linh hoạt.

 

  • Tận dụng hết dữ liệu đối tượng tiêu dùng được hợp nhất từ tất cả các nhà cung ứng.
  • Tạo ra những chiến dịch có mục tiêu từ danh sách bảng có sẵn trong tích tắc.
  • Giảm chi phí hoạt động từ một nền tảng tập trung để lập kế hoạch, mua bảng, giao dịch, phân tích tập trung.
  • Thêm khách hàng mới và chăm sóc họ với kiến thức thị trường, kết quả chiến dịch và tạo ra doanh số bán hàng chưa từng có trước đây.
  • Giữ vai trò tư vấn tin cậy nhờ vào nền tảng báo cáo tương tác, uy tính và minh bạch.

affiliate_icon

HỘI NHẬP TRAX.

Tận dụng sức mạnh từ phiên bản mới của nền tảng lập kế hoạch và mua bảng QCNT ngay trong cty của bạn và mang về nhiều cơ hội kinh doanh mới ngay lập tức

affiliate_integration