sell_media

  • Nền tảng bán hàng được lập trình tự động liên tục tạo ra doanh thu
  • Đề xuất được tối ưu hóa dựa trên đối tượng tiêu dùng
  • Kết nối trực tiếp với hàng trăm khách hàng mới
  • Quản lý doanh thu dựa trên Cung/Cầu
  • Giảm chi phí hoạt động thông qua hệ thống hiệu quả

buy_media

  • Các giao dịch bảng QCNT diễn ra trên toàn cầu một cách minh bạch, uy tính và có thể kiểm tra
  • Đề xuất bảng QCNT dựa trên đối tượng người tiêu dùng trong tích tắc
  • Liên lạc đúng nhà cung ứng đúng bảng QCNT tại bất kỳ thị trường nào
  • Phân tích dữ liệu (Reach, CPM’s) để đưa ra quyết định tốt hơn
  • Giao diện dành cho cấp khách hàng – không còn dữ liệu thô

TẤT CẢ TẬP TRUNG Ở ĐÂY

Thế giới quảng cáo hiện đòi hỏi những giải pháp dựa trên đối tượng tiêu dùng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Tương lai của ngành QCNT sẽ phải đáp ứng đúng loại hình, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng tiêu dùng.

 

Công nghệ để đáp ứng các yêu cầu đó tập trung ở đây. TRAX có thể tạo ra một chiến dịch riêng biệt trong tích tắc, với dữ liệu về đối tượng đạt yêu cầu tại thời gian thực cho từng bảng QCNT. Hãy cải thiện việc hoạch định, hoạt động mua và bán bảng QCNT ngay hôm nay.

 

GIAO DỊCH BẢNG QCNT  ĐÃ ĐƯỢC ĐƠN GIẢN

ooh1
ooh2
ooh2

Cách chúng tôi hỗ trợ

hoạt động bán bảng

TRAX giúp kết nối bạn với những thương hiệu có nhu cầu thực sự dựa trên nền tảng quản lý và chỉ số người tiêu dùng tiên tiến. Điều này cho phép bạn quản lý và khai thác bảng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cách chúng tôi hỗ trợ

hoạt động mua bảng

TRAX xây dựng một chợ QCNT phục vụ cho hoạt động mua bảng diễn ra minh bạch và uy tính. TRAX đơn giản hoá quy trình đề xuất chính xác bảng tương ứng với đối tượng tiêu dùng và hoạt động mua bảng diễn ra sau đó cho dù bạn đang ở đâu hay bất kỳ lãnh thổ nào bạn muốn tiếp cận.

Cách chúng tôi hỗ trợ

Đối tác

Nền tảng Mua Quảng cáo tiên tiến cho phép quản lý nhiều chiến dịch của nhiều thương hiệu và đối tượng tiêu dùng. Bằng cách tìm nguồn cung ứng bảng QCNT có sẵn hiệu quả nhất trong tích tắc, các công ty quảng cáo có thể giảm chi phí hoạt động và mang về nhiều khách hàng mới thông qua hoạt động hoạch định và giao dịch bảng hiệu quả.