advertiser_for

ระบบ TRAX ช่วยให้ผู้ซื้อป้ายโฆษณาสามารถเข้าถึงป้ายโฆษณานอกอาคารสถานที่ได้หลากหลาย

 

 • เป็นผู้นำการเชื่อมต่อ (interface) ที่ทันสมัย
 • สามารถระบุ กำหนดตำแหน่ง ทำความเข้าใจ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ให้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่สามารถให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ณ เวลานั้น (แบบเรียลไทม์)
 • สามารถซื้อสื่อโฆษณานอกอาคารสถานที่ ในตลาดที่ไกลๆ ได้ทุกเวลา
 • สามารถซื้อสื่อโฆษณาได้ในราคาที่ยุติธรรมที่สุด

advertiser_icon

นี่คือ กระบวนการทำงาน

คนเราทุกคนต่างก็ต้องออกจากบ้านเพื่อเดินทางไม่ไกลก็ใกล้ในทุกๆวัน แบรนด์ต่างๆก็ต้องการจะจูงใจกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มตลอดการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ป้ายโฆษณาที่มีค่ามากที่สุด คือป้ายโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

advertiser_flow_1
advertiser_flow_2

บริษัทป้ายโฆษณานอกอาคารสถานที่ ต่างก็มีป้ายโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

 

คุณจะซื้อป้ายโฆษณาจากตลาดที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถรับประกันได้ว่าคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างไร

คุณต้องการระบบชั้นนำที่สามารถรองรับการจองคิวและการจัดการเพื่อระบุ กำหนดตำแหน่ง และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

 

ส่งมอบการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดกับแบรนด์ของคุณ

advertiser_flow_3
advertiser_flow_4

ใช้ TRAX เพื่อรับประกันการเข้าถึงป้ายโฆษณานอกอาคารสถานที่กับกลุ่มเป้าหมายทีมีความสำคัญกับธุรกิจของคุณ กำหนดกลุ่มลูกค้าใหม่ และเพิ่มยอดขาย

พร้อมเริ่มต้นหรือยัง?

ระบบ TRAX ให้อะไรกับผู้ซื้อป้ายโฆษณานอกอาคารสถานที่บ้าง ?

เชื่อมต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยป้ายบิลบอร์ด ป้ายดิจิตัล ป้ายโฆษณาประดับถนน และป้ายโฆษณาอื่นๆที่มีประสิทธิภาพ ระบบ TRAX ที่สามารถบอกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และส่งมอบการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด เพียงแค่กดปุ่ม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทางภูมิศาสตร์
 • ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของตำแหน่งป้ายโฆษณานอกอาคารสถานที่ และรูปแบบหลากหลายของป้ายโฆษณา
 • การวางแผนเคมเปญการตลาดที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประเมินค่าการลงทุนสื่อโฆษณานอกอาคารสถานที่ของคุณโดยเปรียบเทียบกับการดำเนินงานที่ผ่านมาและความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวางแผนการซื้อป้ายโฆษณาแต่ละครั้งเหมาะสมกับเป้าหมายของแบรนด์ ประเมิณป้ายโฆษณาทั้งหมดให้มีคุณภาพตรงตามแบบมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจเต็มร้อยในการทำงานของแคมเปญ

 • การประเมิณป้ายโฆษณาแบบข้ามตลาด (cross-market) ตามมาตรฐานสากล
 • เก็บราคาป้ายโฆษณาและบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอย่างเป็นความลับ
ใช้แพลตฟอร์มชั้นนำที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะขยายตัว มีหลายช่องทาง และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มกำลัง เพื่อจะได้ตัดสินใจอย่างฉลาดผ่านข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มนั้น หลังจากนั้นก็จะเหลือแค่เรื่องง่ายๆ เช่น ค่าใช้จ่าย สถานที่ และรอดูว่าธุรกิจของคุณจะสามารถเข้าถึงใครบ้างผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง

 • ตลาดหลากหลาย รูปแบบหลากหลาย ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้ชม
 • การกำกับดูแลการตลาดทั้งภายนอกและทำความเข้าใจ
 • ตัวชี้วัดการเข้าถึงผู้ชม ผู้ที่เห็นป้ายโฆษณา ต้นทุนต่อการเห็น 1,000,000 คน และโอกาสที่จะเห็น
 • แผนภาพวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มลูกค้า
ผู้ซื้อสื่อโฆษณาอาจจะเจอกับความเสี่ยง เช่น ราคาค่าสื่อโฆษณาที่สูงเกินจริง นำส่งป้ายโฆษณาไม่ครบ หรือไม่เคยนำส่งตามที่ตกลงกันไว้ TRAX จะเสนอกระบวนการตรวจนับภายในแพลตฟอร์ม ดำเนินความสะดวกให้คุณในการตรวจสอบรายงานป้ายโฆษณาที่คุณสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อโดยใช้การดำเนินงานที่ผ่านมาและความเคลื่อนไหวของตลาดเป็นฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแคมเปญจะถูกส่งได้ตรงเวลาและมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการติดตามโดยอัตโนมัติ
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมตลาด
 • การเปรียบเทียบกับกิจกรรมในอดีต
ด้วยการเข้าถึงป้ายโฆษณาที่หลากหลายได้ทันทีในตลาดที่กว้าง ผู้ลงโฆษณาสามารถระบุตำแหน่งสื่อที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการลงทุน TRAX สามารถช่วยลดจำนวนของตัวกลางและช่วยลดเวลาในการดำเนินงานได้

 • เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงบริษัทป้ายโฆษณา ที่หลากหลาย เป็น 1,000 บริษัท
 • ความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติการด้านข้อมูล (IO) และการบันทึก
 • ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้ชมเช่น จำนวนคนที่เห็นโฆษณา ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) โอกาสรับชม และคะแนนคุณภาพ