เกี่ยวกับ

logo-blue

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มปริมาณผู้ชม

TRAX เป็นบริษัทเอกเทศที่ทำงานในด้านเทคโนโลยีการโฆษณา จากวิสัยทัศน์ “นำสื่อโฆษณาไปติดตั้งไว้กลางแจ้ง” เพื่อการทำธุรกิจระดับโลก ระบบคลาวด์แพลตฟอร์ม.

 

หรือแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆของเราสามารถเป็นตัวเชื่อมในการติดต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค อำนวยความสะดวกในการค้าขายด้านสื่อกลางแจ้ง (OOH) และสร้างความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับความโปร่งใสขึ้นมาในด้านเทคโนโลยีการโฆษณา เรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมาร์ท.

 

เราเชื่อมั่นว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการลงทุนซื้อป้ายโฆษณากลางแจ้งได้อย่างแน่นอน.

about-trax

เรื่องราวของผู้ ประสบความสำเร็จ