sell_media

  • แพลตฟอร์มขายโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
  • ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการนำเสนอแผนการขายที่ดีที่สุด
  • สามารถติดต่อกับลูกค้ารายใหม่หลายร้อยรายได้โดยตรง
  • ความต้องการขายและความต้องการซื้อนำไปสู่การจัดการรายได้
  • ลดค่าใช้จ่ายโดยผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

buy_media

  • โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรวจสอบการทำธุรกรรมของสื่อโฆษณานอกอาคารสถานที่ได้ทั่วโลก
  • นำเสนอสื่อโฆษณานอกอาคารสถานที่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในไม่กี่วินาที
  • สามารถติดต่อกับเจ้าของสื่อโฆษณาและเลือกสื่อโฆษณานอกอาคารสถานที่ในรูปแบบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล (เช่นจำนวนคนที่เห็นโฆษณา ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) เป็นต้น) เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า
  • สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าโดยไม่ต้องใช้การแจกจ่ายเอกสาร

หาได้ทั้งหมดจากที่นี่

ในปัจจุบัน โลกแห่งการโฆษณาต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกๆสื่อ และจะต้องมีผลลัพธ์ ในอนาคต สื่อโฆษณากลางแจ้ง จะต้องเสนอสื่อโฆษณาที่เหมาะสม บนทำเลที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 

เราพร้อมที่จะให้บริการเทคโนโลยีที่นี่ TRAX สามารถวางแคมเปญภายในระยะเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งสามารถบอกคุณสมบัติข้อมูลของผู้ชมในเวลาตามจริง (เรียลไทม์) ที่เหมาะสมกับป้ายโฆษณาแต่ละป้าย พัฒนาการวางแผน การซื้อ การขาย ตั้งแต่วันนี้

 

ทำให้การซื้อขายป้ายโฆษณานอกอาคารสถานที่เป็นเรื่องง่าย

ooh1
ooh2
ooh2

เราสามารถช่วยผู้

ขายป้ายโฆษณาได้อย่างไรบ้าง

จะช่วยคุณในการติดต่อกับแบรนด์ที่มีความต้องการอย่างแท้จริงโดยใช้พื้นฐานการจัดการและตัววัดข้อมูลชั้นนำ ทั้งหมดนี้จะอำนวยความสะดวกให้คุณในการจัดการและสร้างรายได้จากการขายป้ายโฆษณาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เราสามารถช่วยผู้

ซื้อป้ายโฆษณาได้อย่างไรบ้าง

TRAX สามารถช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดป้ายโฆษณานอกอาคารสถานที่ที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ และ TRAX ยังช่วยให้การนำเสนอป้ายโฆษณาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นการซื้อป้ายโฆษณาก็กลายเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนและอยากจะเข้าถึงตลาดของประเทศใดก็ตาม

เราสามารถช่วย  บริษัท

เอเจนซี่ได้อย่างไร

บ้าง

แพลตฟอร์มการซื้อสื่อโฆษณาที่ทันสมัยช่วยให้เราสามารถจัดการแคมเปญหลายแคมเปญของแบรนด์หลายๆแบรนด์และสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มพร้อมๆกัน โดยการใช้วิธีการค้นหาป้ายโฆษณาเพียงไม่กี่วินาที เอเจนซี่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้มากขึ้น เนื่องจากการวางแผนและการดำเนินการซื้อ-ขายป้ายโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ